Syndrom wypalenia zawodowego

Poznaj przyczyny, objawy oraz metody walki
z syndromem wypalenia zawodowego

wypalenie zawodowe
Wypalenie zawodowe=depresja

Co to jest syndrom wypalenia zawodowego?

Syndrom wypalenia zawodowego może dotknąć każdego z nas, bez względu na obejmowane stanowisko, jednak szczególnie narażone są osoby doświadczające dużej presji oraz stresu w pracy.  Wypalenie zawodowe jest reakcją naszego ciała właśnie na stres i przejawia się niechęcią do kontynuowania pracy, niezadowoleniem oraz utratą motywacji do dalszego rozwoju.

Objawy syndromu wypalenia zawodowego

1. Wyobcowanie w miejscu pracy

Osoby doświadczające syndromu wypalenia zawodowego postrzegają swoją pracę jako coraz bardziej stresującą i frustrującą. Mogą stać się niesympatyczne w stosunku do ludzi, z którymi pracują. Mogą również zdystansować się emocjonalnie od otoczenia i zacząć odczuwać odrętwienie z powodu przyjścia do pracy.

2. Objawy fizyczne

Przewlekły stres może prowadzić do objawów fizycznych, takich jak bóle głowy i brzucha lub problemy z jelitami.

3. Wyczerpanie emocjonalne

Syndrom wypalenia zawodowego powoduje, że ludzie czują się wyczerpani, niezdolni do radzenia sobie z problemami oraz zmęczeni. Często brakuje im energii i chęci aby wykonać swoją pracę.

4. Zmniejszona wydajność

Wypalenie zawodowe wpływa głównie na codzienne zadania w pracy. Osoby z wypaleniem mają negatywny stosunek do powierzonych im zadań, a także mają trudności z koncentracją i często brakuje im kreatywności.

Potrzebujesz pomocy w walce z syndromem wypalenia zawodowego?

Radzenie sobie ze stresem w samotności może być trudne. Czasami warto zwrócić się do specjalistów, którzy  nauczą jak kontrolować stres. 

Jeżeli przedstawione powyżej techniki relaksacyjne na stres nie pomagają, sprawdź szczegóły naszego autorskiego Kursu Zarządzania Stresem . Przeznaczony jest on dla osób cierpiących na syndrom przewlekłego zmęczenia spowodowany zbyt szybkim tempem życia i nadmiarem pracy.

wypalenie zawodowe