Syndrom wypalenia zawodowego

Poznaj przyczyny, objawy oraz metody walki
z syndromem wypalenia zawodowego

wypalenie zawodowe
Wypalenie zawodowe=depresja

Co to jest syndrom wypalenia zawodowego?

Syndrom wypalenia zawodowego może dotknąć każdego z nas, bez względu na obejmowane stanowisko, jednak szczególnie narażone są osoby doświadczające dużej presji oraz stresu w pracy.  Wypalenie zawodowe jest reakcją naszego ciała właśnie na stres i przejawia się niechęcią do kontynuowania pracy, niezadowoleniem oraz utratą motywacji do dalszego rozwoju.

Objawy syndromu wypalenia zawodowego

1. Wyobcowanie w miejscu pracy

Osoby doświadczające syndromu wypalenia zawodowego postrzegają swoją pracę jako coraz bardziej stresującą i frustrującą. Mogą stać się niesympatyczne w stosunku do ludzi, z którymi pracują. Mogą również zdystansować się emocjonalnie od otoczenia i zacząć odczuwać odrętwienie z powodu przyjścia do pracy.

2. Objawy fizyczne

Przewlekły stres może prowadzić do objawów fizycznych, takich jak bóle głowy i brzucha lub problemy z jelitami.

3. Wyczerpanie emocjonalne

Syndrom wypalenia zawodowego powoduje, że ludzie czują się wyczerpani, niezdolni do radzenia sobie z problemami oraz zmęczeni. Często brakuje im energii i chęci aby wykonać swoją pracę.

4. Zmniejszona wydajność

Wypalenie zawodowe wpływa głównie na codzienne zadania w pracy. Osoby z wypaleniem mają negatywny stosunek do powierzonych im zadań, a także mają trudności z koncentracją i często brakuje im kreatywności.

Stres w pracy

Radzenie sobie ze stresem w samotności może być trudne, dlatego  sprawdź szczegóły  Kursu Zarządzania Stresem on line. Przeznaczony jest on dla osób cierpiących na zespół przewlekłego zmęczenia spowodowany zbyt szybkim tempem życia i nadmiarem pracy.

wypalenie zawodowe